Dryla - village in Łahojsk district Minsk region of the Republic of Belarus. There are the following data for this settlement on the Radzima.net website:
- geographical coordinates and location of village Dryla on the detailed map of the beginning of the XXth century and modern maps, as well as on satellite images from the Google Maps;Dryla at map
- administrative-territorial belonging in the Russian Empire at the beginning of the XXth century, in the BSSR (1924-1926), in the Republic of Belarus (2017);
- name of the Orthodox parish to which belonged village Dryla at the beginning of the XXth century
- the name of the owner and the name of the landed property to which the area belonged in the middle of the XIX century

This information is available for registered users with a Premium plan.

Add the message

*
*
*
*

Messages:

Szukamy rodziny Pawłowskich z okolic Dryła, Chotajewicze. Szuka Helena z domu Pawłowska córka Juliana Pawłowskiego urodzonego 1901 we wsi Dryła a zamieszkałego prawdopodobnie w Chotajewiczach. jego brat Władysław urodzony 1894 r. który wyemigrował do USA. reply