Bakszty - zaścianek in Wołożyn powiat Nowogródek Voivodeship of Poland (the Second Polish Republic). There are the following data for this settlement on the Radzima.net website:
- geographical coordinates and location of zaścianek Bakszty on the detailed map of the beginning of the XXth century and modern maps, as well as on satellite images from the Google Maps;Bakszty at map
- administrative-territorial belonging in Poland (1920-1939)
- name of the Catholic parish to which belonged zaścianek Bakszty at the beginning of the XXth century
- what years the Metric books about the born, married and dead of this parish have survived;
- address of the Archive in which the metric books are stored;

This information is available for registered users with a Premium plan.

Add the message

*
*
*
*

Messages:

Hello,

My last name is Giwojna, trying to find family information (Giwojna, Giwojno, Givoyna) Great grandparents from Nalibokireply
"Kurier Wileński " nr 241 z dnia 04.09.1934r.
OSP Bakszty - W UZNANIU ZASŁUG

Zarząd OSP(Ochotniczej Straży Pożarnej) w Baksztach na posiedzeniu swym w dniu 22 ubiegłego miesiąca na wniosek Instruktora Powiatowego Oddziału OSP w Wołożynie druha Zielińskiego doceniając czynną i owocną pracę w pożarnictwie druhów prezesa OSP BaksztyGiwojno Antoniego wójta gminy i pełniącego obowiązki naczelnika rejonowego Samokara Szymona, jednogłośnie uchwalił wystąpić do Władz Wojewódzkich Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowogródku w celu odznaczenia wymienionych Krzyżami Zasługi.
Ponadto z sprawy uzyskania subsydiów w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych w Słonimie dla Straży w miejscu, organizacji manewrów rejonowych, Straży z terenu gminy jak również akcji dokończenia budowy remizy i na dokompletowanie taboru strażackiego.
Społeczeństwo tutejsze witając z uznaniem należytą ocenę prac włożonych przez wyżej wymienionych działaczy , życzy wspomnianym dalszej wytrwałej i owocnej pracy w podniesieniu pożarnictwa na terenie gminy tutejszej. reply