Nieśwież in contemporary photos

photos by Maria Taśmińska

Zamek Radziwiłłow

Zamek RadziwiłłowPhoto date taken: 27.05.2017

Dzisiaj w byłym Klasztorze Benedyktynek znajduje się kolegium nauczycielskie im. J. Kolasa, na dziedzińcu którego spotkaliśmy jednego z wykładowców tego kolegium podczas pracy przy swoim dziele: Pan Packiewicz

Dzisiaj w byłym Klasztorze Benedyktynek znajduje się kolegium nauczycielskie im. J. Kolasa, na dziedzińcu którego spotkaliśmy jednego z wykładowców tego kolegium podczas pracy przy swoim dziele: Pan PackiewiczPhoto date taken: 27.05.2017

Radziwillowie herbu Traby

Radziwillowie herbu TrabyPhoto date taken: 27.06.2016

Neswiez - zamek Radziwillow

Neswiez - zamek RadziwillowPhoto date taken: 27.06.2016