Horodziej in contemporary photos

photos by Maria Taśmińska

Horodziej

HorodziejPhoto date taken: 24.05.2017

Cukrownia w Horodzieju

Cukrownia w HorodziejuPhoto date taken: 24.05.2017