Velikaja Berestovica blagochinie

Photos

Golni - Orthodox church of the Assumption

Golni Orthodox church of the Assumption

Krynki - Orthodox church Nativity of the Blessed Virgin Mary

Krynki Orthodox church Nativity of the Blessed Virgin Mary

Malaya Berestovitsa - Orthodox church of Demetrius of Thessaloniki

Malaya Berestovitsa Orthodox church of Demetrius of Thessaloniki

Masalyany - Orthodox church Nativity of the Blessed Virgin Mary

Masalyany Orthodox church Nativity of the Blessed Virgin Mary

Mostovlyany - Orthodox church of St. John Divine

Mostovlyany Orthodox church of St. John Divine

Olekshitsy - Orthodox church of the Protection of the Holy Virgin

Olekshitsy Orthodox church of the Protection of the Holy Virgin

Velikaya Berestovitsa - Orthodox church of Jesus

Velikaya Berestovitsa Orthodox church of Jesus

Vereyki - Orthodox church of the Resurrection

Vereyki Orthodox church of the Resurrection