Збірогаўская воласць

Спіс месцаў

Паведамленні:

A co jeszcze wiadomo o tym? ... > > >
Здравствуйте! Хотелось бы узнать воеводство, повет и гмин деревни Абрамовичи (уже не существует)... > > >
Konstanty Dzwonkowski,, syn Franciszka Nikodema w 1890 r. był właścicielem majątku Zielenkowszczyzna. Majątek ten liczy 253 dziesięcin. Należał do gminy Zbirogi. Znajdując się po drugiej stronie potoku Płoszcza była w posiadaniu Adolfa Trembickiego, liczyła 280 dziesięcin.
W 1895 r. Dzwonkowscy nadal posiadali majątek Zielenkowszczyzna, 20 wiorst na zachód od Kobrynia ( 252 dziesięciny , w tym 59 pastwisk, 36 lasu i 50 nieużytków. Zielenkowszczyzna leżał na północny zachód od Płoszczy. Składał się z 3 masywnych budynków. Od północy folwark graniczył z rozległym parkiem, w którym znajdowały się 3 stawy.... > > >
Bujaki, wś i dobra, pow. kobryński, 1 okr. pol., gm. Zbirogi, 28 w. od Kobrynia. Wś ma 128 dzies.; dobra własność Rajskich, 478 dzies. Na polach wsi grupa kurhanów.
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego (1880)... > > >