Сіняўская воласць

Спіс месцаў

Паведамленні:

Jak donosił Kurier Litewski Nr 102, Wilno z dnia 7 (20) maja 1911roku :

KLECK. Gazeta „Dwa grosze” donosi co następuje: Przed paru dniami we wsi
Sołowje, należącej do Pana Jacynica, w parafi kleckiej, powiatu słuckiego
miejscowy sprawnik bez żadnej przyczyny rozkazał burzyć kaplicę drewnianą,
znajdującą się w Sołowiach, w której znajdują się szczątki zmarłych
Jacyuniców. Wszelka interwencja nie pomogła – sprawnik czyn swój tłumaczył
tym, że w tym miejscu ma stanąć cerkiew.
Pan Jacyunic depeszował go gubernatora mińskiego, nie otrzymawszy jednak
żadnej odpowiedzi, zwrócił się drogą telegrafi... > > >
Хочу составить генеалогическое древо, родословную Есис... > > >
Kilka rodzin w tym nazwisku mieszkali w zaścianku Ciercież blizko miasta Złobin, parafia katolicka Antusze, dawny powiat Rohaczewski Mohilewskiej gubernii...... > > >
Poszukuje informacji o nazwisku Czasza mojej prababki Anny... > > >
Хочу узнать,был ли мой прадед и прабабушка, Потапчик Петр и Потапчик Ирина,белорусами или поляками?Есть ли у меня польские корни?... > > >
Ищу своих дедушку и бабушку. Костюкевич Петр Федорович, Костюкевич Анна Иосифовна... > > >
Внимание ищу сведенья о своих дедушке и бабушке Кульчик Михаил Семенович, 1915 года рождения, и Кульчик Александра (Алеся) Федоровна. 1920 года рождения. пролживали в д. Слобода Межная. Знаю, что дедушка окончил 7 классов польской школы, проходил службу в польских войсках, был захвачен в плен немцами. Бабушка закончила 4 класса школы.... > > >
Скажите елена вам ответили ? Потому что я тоже ищу сведенья о своих дедушке и бабушке Гарбуз Григории и Татьяне из Залешан .
... > > >
Witam, poszukuję krewnych p. Witolda Jeleńskiego właściciela tego majątku, który w 1901 roku trzymał do chrztu moją babcię Zofię Rytwińską... > > >
ищу родных деда.знаткевич даниил григориевич родился в деревне шийки синявской волости, на границе 19 и 20 века
женат на шелег анастасии павловне, дочь ида 20.12.1928г/р- моя мама .деда арестовали когда они жили в с.березино 07.03.1938г, расстреляли 31.07.1938г .захоронен в могилёве .реабилитирован 30.04.1989г
мой телефон МТС россии
+7-912-98-333-88.сейчас третий год живу в г.пермь, почтоовый адрес: индекс 614107,г.пермь, пермский край, ул.хрустальная ,д.28, отделение связи 107, аб.ящик 34
Помадов сергей геннадьевич... > > >