:

() () . , . 1906-1935 () 1904-1944.... > > >
. , . ֳ.... > > >
Prosze napisac dlja mnie,powem wam o Halickich... > > >
(), () , . .
... > > >
! , , , , . : ,1908 ..... > > >
Kurier Nowogródzki nr 40 z dnia 10.02.1937 r. pisał: Nowy burmistrz Klecka 1937 r. W dniu 30 stycznia roku bieżącego w lokalu Zarządu Miejskiego w Klecku odbyło się posiedzenie Rady Miejskiej, poświęcone w pierwszej części uchwaleniu budżetu na rok 1937 38 oraz drugiej - wyborom burmistrza.
Jeżeli chodzi o budżet, to chociaż w wydatkach zwyczajnych nie preliminowano sum większych, niż w roku 1936 37, jednak dwa działy, szkolnictwo i oświata pozaszkolna oraz zdrowotność i opieka społeczna zostały potraktowane ze specjalną troską o przyszłe kadry zdrowych i uświadomionych obywateli. Skutki tej działalności okażą się do... > > >
Kurier Wileński nr 312 z dnia 13 listopada 1937r.
Kleck
1. Doceniając znaczenie należytego rozwoju spółdzielczości oraz podniesienie dobrobytu rolnictwa, przystąpić na członka Powiatowej Spółdzielni Powiatowej spółdzielni rolniczo 0-handlowej w Nieświeżu z udziałem 500 zł.
2. w związku z obchodem w dniu 17 października roku bieżącego 13 tej Rocznicy powstania Korpusu Ochrony Pogranicza w Klecku i biorąc pod uwagę ciężką i pełną poświęcenia służbę Korpusu Ochrony Pogranicza na straży granicy wschodniej Państwa, która jest i granicą gminy jednocześnie, oraz w uznaniu zasług Korpusu Ochrony... > > >
Chciałabym też wiedzieć, gdzie mogą się znajdować księgi stanu cywilnego parafii Kleck z 1944 roku. Moja babcia Wanda z Olszańskich Winterowa wzięła konspiracyjnie ślub w majątku Kurlandia (imię dziadka Stanisław). Gdzie można znaleźć taką informację?... > > >
poszukuję informacji (imię nazwisko) o księdzu/księżach, którzy w 1944 roku byli proboszczami parafii Kleck.... > > >
Słowo nr 80, Warszawa, dnia 13.04.1885r.
Słuck. Od kilku lat istnieje i nader prawidłowo rozwija się w naszym powiecie w miasteczku Klecku Towarzystwo Zaliczkowo Wkładowe. Przed kilku dniami właśnie otrzymaliśmy sprawozdanie z działalności rzeczonej instytucji w roku ubiegłym. Ze sprawozdania tego dowiadujemy się, iż towarzystwo wzrasta stale z rokiem każdym: gdy w pierwszym roku swego istnienia (1882) klecka kasa zaliczkowo wkładowa liczyła zaledwie 45 członków, a kapitał zakładowy nie przeniósł sumy 1500 rubli srebrnych w następnym zaraz roku to jest w roku 1883, liczba członków wzrosła niemal w dwójnasób (83), kapitał zaś zakł... > > >