• ,
 • Tarasewicz
  Mikanowicz
  Leończyk
 • ,
 • Sierechan
 • ,
 • Malęczyk

Tarasewicz
Malęczyk
Mikanowicz
Trukszyn
Kessler
Jakubowski
Hamkało
Leończyk
Sierechan
Wasilewski

:

 • Wawruszczak (PL)
 • (RU)
 • (BE)
 • (ENG)

, :

 • Jan Wawruszczak
 • E-mail :: janek.wawr@wp.pl
 • : Mieszkowice
 • , : Dębno
 • , : Polska