• ,
 • Dziakoła
 • ,
 • Dziakoła
 • ,
 • Dziakoła
 • ,
 • Dziakoła W 1802-1818 wieś Zarzeczany, par. Połonka, nazwisko Dziakoła/Dziekoła

Dziakoła
Silicki
Silicka
Nowicki
Nowicka

:

 • Nowak (PL)
 • (RU)
 • (BE)
 • (ENG)

, :

 • Sławomir Nowak
 • :
 • , :
 • , :