Спондаўскі сельсавет

Спіс месцаў

Паведамленні:

Witam,poszukuję informacji o rodzinie Makarewicz.Przypuszczam,że przez wiele lat w Troszczanach zamieszkiwali moi przodkowie.Pradziadkowie Malwina i Adolf Makarewicz .Ich dzieci Hieronim urodzony w Troszczanach w 1898 roku,Bronisław urodzony w Kluszczanach w 1902 roku.Bronisław to mój dziadek ożenił sie w Walentyną z domu Widziniewicz ,mieli dzieci Janinę urodzoą w Troszczanach w 1928 roku ,Bronisławę urodzoną w 1930 lub w 1932 roku również w Troszczanach.Mój tata Marian przyszedł na świat w Świrpliszkach.Może zachowały się jakieś dokumenty.Z góry dziękuję ... > > >
Прошу отправить мне все имеющие сведения о д. Акартели, ее жителях и окрестностях... > > >

Добрый день

Мой прадедушка Самуил Богданович работал начальником почты в довоенное время в Шарковщинe, . Можно ли найти какие данные о нем ? Олег

... > > >
Доброго времени суток. Есть огромное желание собрать генеалогическое дерево.... > > >
Здравствуйте. Ищу информацию о родственниках деда - Ляхович Станислав Иосифович (1943 год рождения) = отец Ляхович Иосиф Адамович мать Ляхович Ганна Казимировна. Возможно ли найти информацию по книгам костела?? Его семья проживала в Великих Столпенятах, знаю еще что у деда были братья Чеслав, Александр, Франц, сестра Янина.... > > >
Poszukuję informacji na temat rodziny Żusin (Żusień) ze wsi Żukojnie Żeladzkie.... > > >
Poszukuję rodziny Maciesowicz ze wsi Żukojnie Żeladzkie. ... > > >
прошу сообщить имеется ли информация о людях с фамилией Семашкевич в д. Казановщина, Домброво,Локтяны,Мостяны. ... > > >
Szukam informacji na temat Emilii Łoś z domu Nitos. Prawdopodobnie w miejscowości Soeniucie był jeden z dwóch majątków należących do niej. ... > > >
Szukam informacji na temat wsi Sieniucie. Gdzieś na Wileńszczyźnie. Tam prawdopodobnie był jeden z dwóch majątków mojej babci Emilii Łoś z domu Nitos. ... > > >