:

1895 .... > > >
Ppor. rez. Wiktor LEBIECKI s. Teodora i Marii z Grygirów, ur. 22 X 1910 w Sawiczach, pow. słonimski. Absolwent seminarium nauczycielskiego
w Świsłoczy (1932) i SPRPiech. w Zambrowie (1933). Ppor. mianowany ze starsz. 1 I 1936, należał do 80 pp, bdd.... > > >
szukam infirmacji o ;
nauczyciel ppor wp wiktor lebiecki
ur. sawicze pow. slonimski, 1910.10.22
zamordowany katyn 1940... > > >