() HOLEDZIŃSKI vel ŻEROMSKI

Wysock, myn

Wysock, myn

Wysock, cerkiew ju.

Wysock, cerkiew ju.

Wysock, po przebudowie cerkiew...

Wysock, po przebudowie cerkiew...