() Dorota Tymińska

Pryhorowicz Jadwiga i Ryszard po przyjeździe do Polski

Pryhorowicz Jadwiga i Ryszard po przyjeździe do Polski : 1948