() .

.

. : ca. 1900

Nieśwież. <br>Fot. A. Obuchowski

Nieśwież.
Fot. A. Obuchowski : 1927

Nieśwież. Synagoga Wielka

Nieśwież. Synagoga Wielka : ca. 1930

Nieśwież. Widok ogólny

Nieśwież. Widok ogólny : ca. 1910

Nieśwież. Fara

Nieśwież. Fara : ca. 1910

Seminarium duchowne

Seminarium duchowne : ca. 1910

Nieśwież. Klasztor P.P. Benedyktynek.<br>fot. Józef Boretti. 1894

Nieśwież. Klasztor P.P. Benedyktynek.
fot. Józef Boretti. 1894 : 1894

Nieśwież. Stary ratusz.<br>fot. Józef Boretti

Nieśwież. Stary ratusz.
fot. Józef Boretti : 1894

Nieśwież. Widok na maisto z parku.<br>fot. Józef Boretti

Nieśwież. Widok na maisto z parku.
fot. Józef Boretti : 1894