() Mikołaj Hołubicki

Plan miasta Dzisna rok 1867

Plan miasta Dzisna rok 1867