() Danuta Pawłowska

Niektóre metryki Dekanatu Giedroycie w Archiwum Historycznym w Wilnie.

Niektóre metryki Dekanatu Giedroycie w Archiwum Historycznym w Wilnie.