Адміністрацыйная прыналежнасць

Спіс месцаў

Паведамленні:

szukam informacji na temet Stupczyk Józef – powieszony przez powstańców, wdowa z dziećmi otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. słonimski i wszyskiego co mozliwe... > > >
Jak nazywa się teraz ulica Studencka w Słonimiu - tutaj pod nr.49 mieszkali moi dziadkowie i matka
nazwisko Sidorowicz.Jeżeli ktoś ma zdjęcia tej ulicy i posesji to proszę o przesłania na adres mail... > > >
Szukam informacji o osobach: Eugenia Chigryn; Naim Chigryn; Rachela Chigryn (z domu Rutkowska). Słonimscy Żydzi, Naim - buchalter. Mieszkali w Słonimiu przed II wojną. Eugenia urodziła się 29 XI 1922; chodziła do gimnazjum Kościuszki.... > > >
Szukam informacji na temat Heleny i Jana Broniszewskich przed II wojna św. zmienili ponoć nazwisko z Pusłowscy, mieszkali w Albertynie koło Słonimia w Pałacu Pusłowskich. ... > > >
В "Новогрудском дневнике воеводском" (№1 за 1934 г.) содержится список владельцев земельных наделов местечка Дятлово. Ссылка: http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication?id=74118&tab=3... > > >
Poszukuję informacji dotyczących rodziny Borsukiewicz, mój dziadek Kazimierz Borsukiewicz zmarł w roku 1924 lub 1925.... > > >
Poszukuję informacji na temat Wincentego Dąbrowskiego h.Pomian(zabity podobno przypadkową kulą gdy poszedł po konie na łące w 1941r) żonatego z Aleksandrą Dąbrowską z domu Rożkow. (Pra Dziadkowie) oraz Piotra Dąbrowskiego(dziadek) urodzonego w Zabule w 1908 roku. Ukończył 9 klas gimnazjum w Słonimie, mieszkał przy Kossowskim Trakcie. Żonaty z Marią Dąbrowską, Synowie: Jerzy zginął rozerwany miną na szkolnej wycieczce z synem szefa radzieckiego pułku saperów, Ryszard i Tadeusz - bliźniaki urodzeni w 1944 zabrani do domu dziecka gdy dziadka zabrało NKWD, córka Grażyna przerwała szkołę pracowała w tkalni. Dziadek Piotr do 19 ... > > >
2 lutego 1937 rodzice brali ślub w Słonimie - czy jest jakaś możliwość zdobycia skanu tego aktu ślubu. Będę wdzięczny za wszelkie informacje.

2 февраля 1937 родители поженились в Слониме - есть ли возможность получить скан свидетельства о браке. Буду признателен за любую информацию.... > > >
Polish is very weak, sorry ...

My grandfather was Boleslaw. Had brother? Peter? son? go to Boston to be a policeman.

Do you have any pictures or more information? My grandfather was in Policia Panstwowa in Slonim in 1930's.

Mój dziadek tesz miał na imię Bolesław.
Mój dziadek , Bolesław Adamowicz był policjantem w Słonimiu w 1930 roku . Wiele osób wyjechała do Bostonu . Myślę, że miał syna , który udał się do Bostonu , aby zostać policjantem .

Żona mojego dziadka była Agata . Czy masz jakieś zdjęcia lub inne informacje ?

Z poważaniem ,
Jolanta ... > > >
Poszukuje informacji o ochronce , która była prowadzona dla dziewcząt w miejscowości Zdzięcioł. Moje babcie wychowywały sie w ochronce. Nie wiem czy w tej czy może w innym miejscu koło Nowogródka.... > > >