Адміністрацыйная прыналежнасць

Спіс месцаў

Паведамленні:

Poszukuję rodziny Tekli Paksztajtis z d/Ławrynowicz ur 26 września 1909 r w Iwieńcu córki Józefa Ławrynowicz i Michaliny z d/ Skrzydłowska. Tekla była trzecim dzieckiem w rodzinie po dwóch starszych braciach, czwartym dzieckiem była siostra Katarzyna. Jeden ze starszych braci miał syna Stanisława który przyjechał do Polski i tu zmarł. Młodszy z braci miał czterech synów: Kazimierz ożeniony z Marią, Jan, Bronek, Romek. Kazimierz był weterynarzem. Cała rodzina mieszkała na Białorusi.
Kontakt: piotr.pukin@onet.eu... > > >
"Kurier Warszawski" nr 195 z dnia 16.07.1912r., w której zamieszczono informacje o zgonie Elżbiety z Plewaków Kowerskiej. (zm. 21.06.1912 r.)

KORESPONDENCJE
Ś.p. Elżbieta Kowerska
W majątku własnym w Moskalewszczyźnie, w powiecie iwienieckim,w guberni mińskiej,
zmarła nagle w 71 roku życia ś.p. Elżbieta z Plewaków Kowerska.
Ś.p. Kowerska ofiarowała na budowę kościoła w Iwieńcu 12.000 rubli, otrzymane
z podziału majątku rodzinnego.
W pogrzebie wzięły tłumy włościan okolicznych.... > > >
Спор о слишком коротком платье. 21 марта 1926 г.
Источник - газета "Tygodnik Polski" № 207 от 21 марта 1926 года.

Новогрудский окружной суд рассматривал очень интересный спор, темой которого было слишком короткое платье. Один из офицеров Корпуса охраны пограничья "Ивенец" подал заявление в суд на ивенецкого ксендза за то, что тот выгнал его жену из костела, так как, по его мнению, она была в слишком коротком платье. Во время судебного заседания обвиняемый ксендз ссылался на предписание, исходящее от католического епископа Зигмунда Лозинского, и был оправдан.

(Перевел на русский Збигнев Волочник)... > > >
Gazeta - Polska Zbrojna - nr 85 z dnia 26.03.1939r.
Dyplomy dla ofiarodawców na Fundusz Obrony Narodowej.
Lista Nr 55
za czas od 20 do 30 stycznia 1937r.
15. P. Darer Lejba – Iwieniec,
21. P. Frydliand Abram – Iwieniec,
22. P. Gałaj Szloma – Iwieniec,
27. P. Gurwicz Iser – Iwieniec,
30. P. Holcman Dawid – Iwieniec,
38. P. Kac Ela – Iwieniec,
66. P. Malczyk Abram – Iwieniec,
73. P. Nochimowski Dawid – Iwieniec,
103. P. Rubinowicz Lejzer – Iwieniec,
120. P. Szlifsztein Efraim – Iwieniec,
138. P. Wolf Leder – Iwieniec. ... > > >
"Kurier Wileński" nr 312 z dnia 13.11.1938 r

Obchody Święta Niepodległości w Wołożynie i Iwieńcu

W Wołożynie i Iwieńcu odbyły się defilady oddziałów wojskowych i organizacji społecznych.
Po raz pierwszy w Wołożynie w defiladzie wziął udział motocyklistów.
W powiecie wołożyńskim ponad 300 najuboższych dzieci zostało obdarowanych obuwiem i ciepłym ubraniem. ... > > >
"Gazetę Bydgowską" nr 204 z dnia Bydgoszcz 05.09.1928 r.informował:

Plaga myszy.

Na pograniczu polsko – sowieckim w rejonie Iwieńca , Kucewicz Wielkich Chutorów pojawiły się olbrzymie masy myszy polnych przybywających z zagranicy od strony sowieckiej. Mieszkańcy nawiedzeni plagą mysią próbują najrozmaitszych środków walki z nią, ale środki te nie skutkują.
Władze administracji państwowej zamierzają się zwrócić do wojska o zastosowanie przeciwko tym szkodnikom gazów trujących. ... > > >
Gazeta "Żołnierz Polski nr 19 z dnia 12.05.1929r.zamieścił artykuł w dziale -
Z ŻYCIA KOP - pod tytułem:

Akcja przeciwpowodziowa oddziałów KOP

Na odcinku kompanii Mikołajewszczyzna w dalszym ciągu wre praca oddziału pionierskiego 2 brygady KOP, któremu wysłano do pomocy żołnierzy obwodu celem ratowania mostu. Oddział pracuje dniem i nocą nad stałym umocnieniem grobli , chroniącej most od zniesienia przez wodę. Woda w ostatnich dniach kwietnia zaczęła opadać.

Na odcinku batalionu Iwieniec wysłano drużynę pionierską w celu ratowania mostu na rzece Wołmie na trakcie Kamień – Iwieniec, zagrożonego przez wezbrane wod... > > >
„Kurier Warszawski” nr 144 z dnia 26.05.1909 r. informował:

W Iwieńcu, powiecie mińskim, zmarł świętej pamięci dr. Aleksander Grużewski. Po skończeniu Uniwersytetu Warszawskiego przez lat kilkanaście praktykował w Warszawie. Zmuszony okolicznościami do opuszczenia Warszawy, osiadł w miasteczku Puchowiczach, a następnie mianowanego lekarzem ziemskim w miasteczku Iwieńcu. Przez krótki, bo zaledwie 1,5 roczny okres pracy na tym skromnym stanowisku wiele zdziałał dla podniesienia szpitala i dla okolicznych włościan, będąc zawsze gotów nieść pomoc potrzebującym. Padł ofiarą swego zawodu, zaraziwszy się tyfusem plamistym przy niesieniu pomocy w o... > > >
„Zbrojna Polska” nr 264 Warszawa dnia 24.09.1937 r.

Dom Ludowy imienia Pierwszego Marszałka Polski
W miasteczku Iwieniec powiat wołożyński w roku 1934 zaprojektowano wybudowanie domu ludowego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Miał to być pomnik pracy ku czci Wodza narodu.
Po założeniu fundamentów roboty budowlane przerwano. Wielkie zapowiedzi i płomienne mowy zostały tylko bezwartościowymi frazesami. Na czyn nie potrafiono się zdobyć.
Dziś na placu, gdzie miał stanąć dom ludowy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, dom kultury polskiej w kresowym mieście, niszczeją fundamenty i leżą bezładne stosy rozrzuconego gruzu. Z tą ruin&#... > > >
Informacja dotycząca powrotu o.o. franciszkanów do Iwieńca na podstawie książki Zdzisława Gogola OFMConv. pt "Dzieje franciszkańskiej Prowincji Św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię 1918 -1939" - Wydawnictwo UNUM Kraków 2011

Inicjatorem procesu rewindykacyjnego klasztoru i kościoła w Iwieńcu był ordynariusz miński bp Zygmunt Łoziński. W roku 1921 zaproponował on franciszkanom przekazanie dwóch kościołów, klasztoru i plebanii oraz przynależnych gruntów. Jednocześnie zasugerował, aby zakonnicy ożywili i rozwinęli istniejące zakłady murarskie i cegielnie. Prowincjał o. A. Karwacki w 1921 roku ze względu na lokalizację mi... > > >