Moje Miejsca

  • Mińsk Litewski, miasto
  • Силин Владимир Васильевич 1884 года рождения моряк, жил и умер на Дальнем Востоке

Moje albumy ze zdjęciami

Фотаальбомы Паведамленні

Możliwa pisownia nazwiska:

  • (PL)
  • Силина (RU)
  • (BE)
  • (ENG)

Imię i nazwisko:

  • Валентина Силина
  • Miejsce urodzenia: Караганда
  • Miejsce zamieszkania: Алтайский край
  • Kraj zamieszkania: Россия