Dąbkiewicz

Moje Miejsca

Moje Nazwiska

Poszukiwanie nazwiska

Kamieniecki Wincenty Kamieniecki, żona Franciszka ??: - syn Konstanty 1887 Pieczonki - 1967 USA - córka Emilia 1890 Helinowo - 1958 Gryfino, mąż Kazimierz Sobaczewski - syn Hieronim 1892 - 1978, żona Maria Dragun 1901 - 1991. Córka Leokadia 1923 - 2012, syn Michał 1925 - 1989, córka Helena 1928, córka Olimpia 1934, syn Włodzimierz 1937 - 1964. - Maria 1895 - 1978, mąż Dominik Piotrowicz. Córki Zofia 1921 - 1991, Kamila, Anna, syn Józef. + + + Винценты Каменецки, жена Франчишка ??: - сын Константы 1887 Печонки - 1967 США - дочь Емилия 1890 Хэлиново - 1958 Грыфино, муж Казимир Собачевски - сын Иероним 1892 - 1978, жена Мария Драгун 1901 - 1991. Дочь Леокадия 1923 - 2012, сын Михаил 1925 - 1989, дочь Елена 1928, дочь Олимпия 1934, сын Володимир 1937 - 1964. - дочь Мария 1895 - 1978, муж Доминик Пётрович. Дочери София 1921 - 1991, Камила, Анна, сын Иосиф.
Sobaczewski Jan Sobaczewski, żona Konstantyna Bałasz: - syn Józef 1872 - 1873 Wielkie Daszki - syn Wincenty 1874 Wielkie Daszki, żona ?. Syn Walenty 1913 Wielkie Daszki - syn Kazimierz Sobaczewski (1878 Wielkie Daszki), żona Emilia Kamieniecka (1890 Helinowo). Córki Zofia (1924), Aleksandra (1913), Helena (1911). W 1921 roku przyjechali do Wielkich Daszek, w 1930 do Postaw. W 1945 repatriowani do Gryfina pod Szczecinem. Posiadam pocztówkę z roku 1975 od Walentego i Marianny Sobaczewskich z miejscowości Łódź. Być może jest to Walenty wymieniony tutaj. + + + Ян Собачевски, жена Константына Балаш: - сын Иосиф 1872 - 1873 Большое Дашки - сын Винценты 1874 Большое Дашки, жена ?. Сын Валенты 1913 Большое Дашки - сын Казимир Собачевски (1878 Большое Дашки), жена Емилия Каменецка (1890 Хэлиново). Дочери София (1924), Александра (1913), Елена (1911). В 1921 года приехали в Большое Дашки, в 1930 в Поставы. В 1945 репатриированные в Грыфино под Щецином. Я имею открытку из года 1975 от Валенты и Марянна Собачевских из местности Лодзь. Возможно это Валенты обмененный здесь.
Bałasz Konstantyna Bałasz, mąż Jan Sobaczewski, Wielkie Daszki. Константына Балаш, муж Ян Собачевски, Большое Дашки.

Moje albumy ze zdjęciami

Фотаальбомы Паведамленні

Możliwa pisownia nazwiska:

  • Dąbkiewicz (PL)
  • (RU)
  • (BE)
  • Dabkiewicz (ENG)

Imię i nazwisko:

  • Aleksander Dąbkiewicz
  • E-mail:: olcio1994@op.pl
  • Miejsce urodzenia: Gryfino
  • Miejsce zamieszkania: brak informacji
  • Kraj zamieszkania: Polska