Żubronajcie, folwark

Przynależność administracyjna