Mączyn-Grandzicze, folwark

Przynależność administracyjna