Czaszkowszczyzna, wieś

wieś Czaszkowszczyzna na mapie

wieś Czaszkowszczyzna na mapie

Wiadomości:

poszukuje krewnych zofii dubowik

Przynależność administracyjna

Własność

Мостовский, граф (majątek Старый Двор) (1870 rok)