Borsuki Małe, zaścianek

Przynależność administracyjna