Tarnopolskaya volost

list of Places

Messages:

szukam info.dot.nazwisk;Skrenkowicz,Skrynkiewicz.Maślanka,Słobodzian... > > >
moj dziadek ze strony mamy nazywal sie julian jankowski,mieszkal w miklaszrwie,zmart w polowie lat 50 w narewce.zona anna z sologubow,dzieci nadzieja,maria,lidia,tekla i syn aleksander/zmarl/,moznaa sie ze mna kontaktowac telel 6610
013430
pozdrawiam... > > >
Milego popoludnia. Szukam krewnych o nazwisku Kuzma, wiem dokładnie, co przybył na Syberii w 1916 roku w Grodnie. Tu znaleźć w Tomsk, uchodźców w prowincji Tomsk: lista rodzin uchodźców i ich adresów. Cz. 2. - Tomsk, 1916.
Kuzma marca (Marianna, Mariya) .Pet (Petr, Petronella) 56 lat, Rus, Rolnik, dzieci:.... Yves (Ivan) 16. (Anna), 21 lata, Yul. (Julian, Yuliya), Ol. (Olga). Pra-dziadek prawdopodobnie pozostał do walki. Tu jest miejsce, gdzie zyski mogą się mylić ze słabo drukowanymi literami
Grodno (e) był (gubernia, gorod) Volkovys-y. (Prawdopodobnie uezd) Tariopolsk.v. (Parafia), d. Otnoga (Otnogi może być bardzo trudne, aby zobaczyć) (prowincja Grodno, Volkovyssk powiatu, parafia Tarnopolsk... > > >
Добрый день . Ищу родственников по фамилии Кузьма, знаю точно, что прибыли в Сибирь в 1916 с г.Гродно. Вот, что нашел у себя в Томске, беженцы в Томской губернии: список семейств беженцев и адреса их. Вып. 2. - Томск, 1916.
Кузьма Мар.(Марiанна,Марiя) .Пет.(Петръ,Петронелла) 56 лет, рус., земледелец, дети: Ив.(Иванъ) 16 лет, Ан. (Анна) 21 год, Юл.(Юлiанъ,Юлiя), Ол. (Ольга). Пра-прадед видимо остался воевать. Вот место откуда прибыли могу ошибиться с буквами Плохо пропечатано
Гродн(и) г.(губернiя,городъ), Волковыс-у.(возможно уездъ), Тариопольск.в.(волость),д. Отнога (может быть Отноги очень плохо видно) (Гродненская губерния, Волковысский уезд, Тарнопольская волость)прибыли в Томск уездъ, Петропаловская волость, Георгiевскiй (возможно переселенческий поселок). После войны приходило ... > > >
Czy posiada ktoś przedwojenny spos mieszkańców tej wsi a może przedwojenne zdjęcia są w Państwa posiadaniu.... > > >
Моя бабушка Гижевская (девичья фамилия)Софья Васильевна, родилась 18 мая 1900г. в с. Селец, Гродненской области. Её отец - Василий Гижевский, мать - Ядвига Гижевская. У бабушки было три сестры - Антонина, Катерина и Мария. Хотелось бы узнать о родителях бабушки. Буду благодарна за любую информацию. ... > > >
Доброе время суток! Бабушка моей матери была Калиновская Мария Петровна (1894г.р.),родилась в Гродненской губернии д.Казловичи, в семье были ещё дети Пелагея,Татьяна (1882г.р.),Петр .Родители Марии Петровны умерли рано,в возрасти её 10-ти лет умерла мать,а отец умер ещё раньше. Растила всех детей старшая сестра ( моя мама не помнит это была Пелагея или была ещё старшая сестра). ... > > >
А кто это - Боречко? Да и кто ищет?... > > >
Мои предки - Калиновские и Янковские- родом из Миклашево. В начале 20 века переехали в Сибирь, родственники живут в Миклашево и сейчас. Я ездил туда ещё 10 лет назад и отыскал их.... > > >
Posiadam informacje o wsi... > > >