Korzeniowszczyzna in contemporary photos

photos by .

Dwór, widok od wschodu (2010-03-08)

Dwór, widok od wschodu (2010-03-08)

Dwór, widok od południa (2010-03-08)

Dwór, widok od południa (2010-03-08)

Aleja (2010-03-08)

Aleja (2010-03-08)

Aleja (2010-03-08)

Aleja (2010-03-08)

Dwór, widok od strony południowej (2010-03-08)

Dwór, widok od strony południowej (2010-03-08)

Dwór, widok od podjazdu (2010-03-08)

Dwór, widok od podjazdu (2010-03-08)