Наваградскі павет

Адміністрацыйная прыналежнасць

Паведамленні:

mam informacje o rodzie Szkoda i parafii Mir. Mam konto na facebooku i tam też jest grupa potomków z parafii Mir... > > >
Мой отец Козорез Иван Константинович родился в д. Большие Туполы в 1937 году. Ищу всю доступную информацию о его семье: Козорез Константин Адамович, 1901 г.р., Козорез (в девичестве Шибут) Елена Иосифовна, 1905 г.р., Козорез Леонид Константинович 1933 г.р., Козорез Надежда Константиновна, 1927 г.р., Козорез Евгения Константиновна 1924 г.р.... > > >
Добрый день. Ищу информацию о родственниках Шмык Галина Ивановна 1934г.р., Шмык Иван Николаевич ~1904г.р., Шмык (Рагуло) Екатерина Васильевна ~1907г.р. Сведения о рождении, крещении, браке и тд... > > >
Добрый день! Меня зовут Илья. Я и мои родные родом из деревни Морозовичи Новогрудского повета. Я работаю историком, занимаюсь своим родом и историей деревни Морозовичи. Знаю про Андрея Христиновича. Очень бы хотелось с Вами пообщаться

Cherny-95@mail.ru... > > >
Czy istnieje jakis cmentarz na tym terenie?
Liliana... > > >
фольварк Менявка на карте обозначен как МеняНка, надо бы внести ясность.... > > >
Bardzo proszę o informacje dotyczącą moich przodków Bolesława Szkoda urodzonego 2 stycznia 1886 syna Jana Szkoda i Józefy z domu Truszyńska, urodzonego i zamieszkałego przed II wojną w zaścianek Szkody, gmina Żuchowicze, parafia Mir... > > >
У вёсцы Серамавічы (зараз Паланэчка) ў 1930 (1931) нарадзілася мая бабуля Галабурда Яўгенія Георгіеўна. Бацька - Галабурда Георгій Іванавіч Маці - Вольга Вікенцеўна (дзявочая фамілія маці не захавалася)... > > >
Галабурд в Серемовичах было не много.А отчество Григория Галабурды не знаете?... > > >
Jestem w posiadaniu umowy dzierżawy na podstawie której moja rodzina oddawała w dzierżawę swoj majątek - Folwark Chodorki Andrzejowi Chrystianowiczowi - 6 kwietnia 1938 roku (umowa na czas określony - do 1944 roku...). Nasz majątek - Chodorki - to 134 ha z domem i zabudowaniami gospodarczymi. Pan Chrystianowicz zamieszkiwał we wsi Morozowicze (?). Wydzierżawiającymi byli mój dziadek Edward i jego brat Ludwik Guzelf h. Prawdzic.(wtedy nieletni, reprezentowani przez kuratora).
... > > >