:

... > > >
, . .... > > >
, . 60- XX . http://docs.google.com/View?id=dvs6xtf_70c6vv3sht , ... > > >
¸ . 16 . 1544 . . 17 . . 1708 . XII . , 1765 . . 1800 . ³ ̳ , , 31 , 170 ( 10 ), . . 1861 . ³ , ³ . 1861 . , 386 , , , . , . 20 . . Ρ, , 12 . 1921 . , ... > > >