, . , " ".

- ³ . Radzima.net :
- , Google Maps - Google ; I-III
- - ( ), (2017);
- , / ;

Premium .

*
*
*
*

:

Posiadam mapę wykonaną w 1925 r. przez mierniczego Jana Szyszko.
Mapa jest zatytułowana Plan gruntów folwarku DĘBOWE I w gminie Jodzkiej, powiecie dziśnieńskim województwie wileńskim położonego.
Cała powierzchnia gruntów przedstawionych na mapie wynosi 61 ha 5132 metry kwadratowe. We wspomnianym wyżej roku grunty te zostały podzielone między czterech nowych właścicieli, którzy je wykupili. Wśród nowych właścicieli byli: Bronisław Kozaryn (mój dziadek), Izabella Kozaryn, Jan Pietkiewicz (chyba brat mojej babci) oraz Paulina Bohdzia (kuzynka dziadka). Powierzchnie odkupionych gruntów wyniosły odpowiednio: 22.51 ha, 8.8132 ha, 22.51 ha i 7.68 ha. Do gruntów wskazanych na mapie przylegały:
1. po stronie północno zachodniej grunty folwarku Ewelinowo oraz grunty wsi Krapiwniki,
2. po stronie północno wschodniej grunty Bohdanowicza, cerkiewne i folwarku Dębowe,
3. po stronie południowo zachodniej grunty folwarku Dębowe Borsuka,
4. po stronie południowo wschodniej grunty II części folwarku Dębowo.
Przez zakupione grunty przebiegała droga prowadząca z majątku Pajaszyc z kierunku Ewelinowowo do Szarkowszczyzny przez grunty Bohdanowicza.

http://www.kami.net.pl/kresy/

Pozdrawiam
Piotr Kozaryn

,